2% z dane

Vaše 2% z dane pomôžu získať kvalitnú zdravotnú starostlivosť vrátane podpory duševného zdravia ľuďom na úteku.

Ako na to:

SOM ZAMESTNANEC A ZÚČTOVANIE DANE ZA MŇA ROBÍ ZAMESTNÁVATEĽ

1. Do 15.02.2022 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane – túto sumu môžete darovať STEP-INu, ak ste v roku 2021 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Pozor, táto suma musí byť minimálne 3 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2021 dobrovoľnícky pracovali.

3. Stiahnite si Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane.

4. Do Vyhlásenia dopíšte:
– vaše údaje
– sumu 2% (resp. 3%), ktorú ste vyrátali z Potvrdenia o zaplatení dane a dátum zaplatenia dane (tiež z Potvrdenia)
Veľmi radi sa Vám osobne poďakujeme, ak navyše zaškrtnete v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov.

5. Obe tieto tlačivá – Vyhlásenie spolu s Potvrdením – doručte do 30.04.2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

ĎAKUJEME!

SOM FYZICKÁ OSOBA, KTORÁ SI PODÁVA DAŇOVÉ PRIZNANIE SAMA

1. Podľa typu príjmov, ktoré ste v roku 2018 mali, vyplňte Daňové priznanie typu A alebo Daňové priznanie typu B. V rámci neho vypočítate aj:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane – suma, ktorú môžete darovať, ak ste v roku 2021 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Pozor, táto suma musí byť minimálne 3 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2021 dobrovoľnícky pracovali.

2. Do príslušných kolónok Vášho daňového priznania o venovaní 2% z dane vyplňte naše údaje:

IČO: 50822276 (zarovnané doprava)
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno (názov): STEP-IN
Sídlo: Ružinovská
Číslo: 5865/5
PSČ: 82102
Obec: Bratislava

Podpíšte políčko pri týchto údajoch.
Veľmi radi sa Vám osobne poďakujeme, ak navyše zaškrtnete v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov.

3. Kompletne vyplnené daňové priznanie doručte do 31.03.2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. K tomuto dátumu musíte tiež zaplatiť dane z príjmov.

***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vášmu daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!

ĎAKUJEME!

SOM PRÁVNICKÁ OSOBA

1. Vyplňte Daňové priznanie právnických osôb. V rámci neho vypočítate aj:

a) 1% z Vašej zaplatenej dane, ak Vaša právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie tohto daňového priznania NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nie len pre STEP-IN).

b) 2% z Vašej zaplatenej dane, ak Vaša právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie tohto daňového priznania DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nie len pre STEP-IN).

2. Do príslušných kolónok Vášho daňového priznania o venovaní 1%/2% z dane vyplňte naše údaje:

IČO: 50822276 (zarovnané doprava)
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno (názov): STEP-IN
Sídlo: Ružinovská
Číslo: 5865/5
PSČ: 82102
Obec: Bratislava

Veľmi radi sa Vám osobne poďakujeme, ak navyše zaškrtnete v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov.

3. Kompletne vyplnené daňové priznanie doručte do 31.03.2022 na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla). K tomuto dátumu musíte tiež zaplatiť dane z príjmov.

***Okrem daňového priznania už NEPODÁVATE na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, atď. – tie sú dôležité až pri prípadnej kontrole.

ĎAKUJEME!