DARUJTE 2% Z VAŠICH DANÍ

Milý priatelia, 

 

Opäť je tu čas, kedy môžete darovať 2% z vašich (už zaplatených) daní charitatívnej organizácií podľa vášho výberu.

To znamená, že darujete iba peniaze, ktoré ste už zaplatili!

STEP-IN je slovenské občianske združenie pôsobiace v Iraku. Ľudia, s ktorými pracujeme, boli len nedávno postihnutí vojnou, prežili genocídu a nábožensko či rasovo motivované násilie. Utiekli zo svojich domovov a snažia sa postaviť opäť na nohy.

S vašou podporou môžeme pomôcť, aby sa tak stalo. 

Ak chcete zistiť, ako darovať svoje 2%, kliknite na tento odkaz:

 

Alebo pozri nižšie.

Lehota na podanie daňového priznania je 31. marca (31.3.) pre právnické osoby a živnostníkov. Zamestnanci majú čas do 30. apríla.


“Nie sme zodpovední len za to, čo robíme, ale aj zato, čo nerobíme.”

Naše údaje:

Názov: “STEP-IN”
Sídlo: Ružinovská 5, 821 0 Bratislava-Ružinov
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 50822276
IBAN číslo účtu: SK5883300000002801237605 / kód banky: 8330 (Fio banka a.s)

 

ĎAKUJEME!

Ďalšie Pokyny:

 

SOM ZAMESTNANEC A ZÚČTOVANIE DANE ZA MŇA ROBÍ ZAMESTNÁVATEĽ

 • Do 15.02.2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 • Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
 • Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali.
 • Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2020.
 • Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie.
 • Do príslušných kolónok Vášho daňového priznania o venovaní 2% z dane vyplňte naše údaje:
  IČO: 50822276 (zarovnané doprava)
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno (názov): STEP-IN
Sídlo: Ružinovská
Číslo: 5865/5
PSČ: 82102
Obec: Bratislava
  Podpíšte políčko pri týchto údajoch.
Veľmi radi sa Vám osobne poďakujeme, ak navyše zaškrtnete v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov.
 • Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2020 na daňový úrad.

 

***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

ĎAKUJEME!

SOM FYZICKÁ OSOBA, KTORÁ SI PODÁVA DAŇOVÉ PRIZNANIE SAMA

1. Podľa typu príjmov, ktoré ste v roku 2018 mali, vyplňte Daňové priznanie typu A alebo Daňové priznanie typu B. V rámci neho vypočítate aj:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane – suma, ktorú môžete darovať, ak ste v roku 2018 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Pozor, táto suma musí byť minimálne 3 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2018 dobrovoľnícky pracovali.

2. Do príslušných kolónok Vášho daňového priznania o venovaní 2% z dane vyplňte naše údaje:

IČO: 50822276 (zarovnané doprava)
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno (názov): STEP-IN
Sídlo: Ružinovská
Číslo: 5865/5
PSČ: 82102
Obec: Bratislava

Podpíšte políčko pri týchto údajoch.
Veľmi radi sa Vám osobne poďakujeme, ak navyše zaškrtnete v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov.

3. Kompletne vyplnené daňové priznanie doručte do 31.03.2020 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. K tomuto dátumu musíte tiež zaplatiť dane z príjmov.

***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vášmu daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!

ĎAKUJEME!

SOM PRÁVNICKÁ OSOBA

1. Vyplňte Daňové priznanie právnických osôb. V rámci neho vypočítate aj:

a) 1% z Vašej zaplatenej dane, ak Vaša právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie tohto daňového priznania NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nie len pre STEP-IN).

b) 2% z Vašej zaplatenej dane, ak Vaša právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie tohto daňového priznania DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nie len pre STEP-IN).

2. Do príslušných kolónok Vášho daňového priznania o venovaní 1%/2% z dane vyplňte naše údaje:

IČO: 50822276 (zarovnané doprava)
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno (názov): STEP-IN
Sídlo: Ružinovská
Číslo: 5865/5
PSČ: 82102
Obec: Bratislava

Veľmi radi sa Vám osobne poďakujeme, ak navyše zaškrtnete v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov.

3. Kompletne vyplnené daňové priznanie doručte do 31.03.2020 na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla). K tomuto dátumu musíte tiež zaplatiť dane z príjmov.

***Okrem daňového priznania už NEPODÁVATE na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, atď. – tie sú dôležité až pri prípadnej kontrole.

ĎAKUJEME!