Klinika w obozie Darkar

Projekt zakonczony

Klinika w obozie Darkar

 

Od maja do listopada 2016 roku nasz zespół z Dohuku zapewniał opiekę medyczną na terenie obozu Darkar w rejonie Dohuku. W tamtym czasie był to nowo powstały obóz, na terenie którego nie było żadnej infrastruktury medycznej. W listopadzie inna organizacja przejęła odpowiedzialność świadczenia opieki zdrowotnej dla mieszkańców obozu.

Prosimy o Twoje wsparcie - kliknij w poniższy przycisk. 

Wszystkie otrzymane środki przekazujemy na bezpośrednią pomoc ofiarom wojny. 

<form action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post" target="_top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <input type="hidden" name="cmd" value="_s-xclick"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <input type="hidden" name="hosted_button_id" value="44FMB8CVLMNEA"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <input type="submit" name="submit" class="et_pb_button et_pb_button_0 et_pb_module et_pb_bg_layout_dark" value="PRZEKAŻ DAROWIZNĘ"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </form><!-- [et_pb_line_break_holder] -->