Klinika w obozie Darkar

Projekt zakonczony

Klinika w obozie Darkar

 

Od maja do listopada 2016 roku nasz zespół z Dohuku zapewniał opiekę medyczną na terenie obozu Darkar w rejonie Dohuku. W tamtym czasie był to nowo powstały obóz, na terenie którego nie było żadnej infrastruktury medycznej. W listopadzie inna organizacja przejęła odpowiedzialność świadczenia opieki zdrowotnej dla mieszkańców obozu.

Prosimy o Twoje wsparcie - kliknij w poniższy przycisk. 

Wszystkie otrzymane środki przekazujemy na bezpośrednią pomoc ofiarom wojny.