O nás

STEP-IN vznikol v roku 2015 pod záštitou Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. S rastúcim množstvom aktivít a partnerov sa postupne vykryštalizovalo, že projekt potrebuje stabilný management priamo na mieste a skupinu ľudí schopných a ochotných sa dlhodobejšie a aktívne angažovať v pokračovaní tohto diela.

V roku 2017 vzniklo občianske združenie STEP-IN s cieľom pokračovať v dobre začatej práci. Našou prioritou je zabezpečovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť s dôrazom na ľudský prístup a efektívne využívať poskytnuté finančné zdroje.

V STEP-IN veríme, že každý má povinnosť byť solidárny k blížnym. Usilujeme sa poskytovať nielen konkrétne služby, ale hlavne darovať svoj čas a snahu  lepšie porozumieť ľuďom v núdzi, byť s nimi, pomôcť im znovu získať ich dôstojnosť a budovať mosty medzi trpiacimi komunitami a zvyškom sveta.

Veríme, že budúcnosť humanitárnej a rozvojovej pomoci patrí malým špecializovaným neziskovým organizáciám, ktorých členovia majú úprimné odhodlanie pomôcť bez ohľadu na finančnú odmenu, ktorí priamo poskytujú svoje služby a vyhýbajú sa prebytočnej byrokracii veľkých organizácii a ktorí vedia lepšie pochopiť potreby svojich beneficientov tým, že pracujú priamo v teréne.

 

VÍZIA

Solidárny svet, kde priateľstvá a osobné vzťahy medzi členmi rozdielnych komunít naprieč zemeguľou pomáhajú rýchlejšie reagovať na globálne výzvy a problémy vznikajúce v najohrozenejších častiach sveta.

Svet, v ktorom tí, ktorí chcú pomôcť ľuďom na miestach zasiahnutými konfliktami a utrpením, môžu jednoducho nájsť efektívny, rozumný, spoľahlivý a dôveryhodný spôsob ako to urobiť.

 

POSLANIE

Zabezpečiť kvalitnú zdravotnú starostlivosť tým, ktorí to potrebujú najviac – obetiam prírodných alebo človekom zapríčinených katastrof.

Budovať trvalé putá medzi jednotlivcami a komunitami – medzi tými, ktorí potrebujú podporu alebo ju môžu v budúcnosti potrebovať a tými, ktorí môžu pomoc poskytnúť.

Dať šancu ľuďom, ktorí sa chcú zapojiť do humanitárnej práce. Pomôcť mladým humanitárnych pracovníkom profesionálne a osobnostne rásť, aby ich prístup a schopnosti boli prínosné nielen pre ich budúcich zamestnávateľov, ale čo je najdôležitejšie, pre komunity, ktorým budú pomáhať.

Prosím podporte nás kliknutím na nasledujúci odkaz.

Všetky príspevky budú použité priamo na pomoc obetiam vojny.

<form action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post" target="_top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <input type="hidden" name="cmd" value="_s-xclick"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <input type="hidden" name="hosted_button_id" value="44FMB8CVLMNEA"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <input type="submit" name="submit" class="et_pb_button et_pb_button_0 et_pb_module et_pb_bg_layout_dark" value="PODPORTE NÁS"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </form><!-- [et_pb_line_break_holder] -->
<!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] -->