Wspieraj nas

Wspieraj nas

 

Bądź częścią naszego projektu! Pomóż nam świadczyć pomoc medyczną osobom, których życie jest zagrożone w związku z trwającym kryzysem humanitarnym. Twoja pomoc jest w stanie przezwyciężyć biedę, niesprawiedliwość oraz strach.

Wsparcie od darczyńców indywidualnych przeznaczamy na bezpośrednią pomoc ofiarom wojny, w postaci:

– specjalistycznych badań lekarskich oraz zabiegów

– specjalistycznego sprzętu medycznego, min. aparaty słuchowe, protezy, okulary korekcyjne

– rehabilitacji

– w szczególnych przypadkach innych form wsparcia finansowego

 

Wesprzyj ofiary wojny w Iraku za pomocą PayPal:

<form action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post" target="_top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <input type="hidden" name="cmd" value="_s-xclick"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <input type="hidden" name="hosted_button_id" value="44FMB8CVLMNEA"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <input type="submit" name="submit" class="et_pb_button et_pb_button_0 et_pb_module et_pb_bg_layout_dark" value="PRZEKAŻ DAROWIZNĘ"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </form><!-- [et_pb_line_break_holder] -->

 

 

Wyślij twoje wsparcie w formie tradycyjnego przelewu:

Nasze dane:

Adresat: OZ STEP-IN

Numer IBAN: SK58 8330 0000 0028 0123 7605

Kod SWIFT: FIOZSKBAXXX

 

Dziękujemy!

 

Prosimy o Twoje wsparcie - kliknij w poniższy przycisk. 

Wszystkie otrzymane środki przekazujemy na bezpośrednią pomoc ofiarom wojny. 

<form action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post" target="_top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <input type="hidden" name="cmd" value="_s-xclick"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <input type="hidden" name="hosted_button_id" value="44FMB8CVLMNEA"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <input type="submit" name="submit" class="et_pb_button et_pb_button_0 et_pb_module et_pb_bg_layout_dark" value="PRZEKAŻ DAROWIZNĘ"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </form><!-- [et_pb_line_break_holder] -->