Wspieraj nas

Wspieraj nas

 

Bądź częścią naszego projektu! Pomóż nam świadczyć pomoc medyczną osobom, których życie jest zagrożone w związku z trwającym kryzysem humanitarnym. Twoja pomoc jest w stanie przezwyciężyć biedę, niesprawiedliwość oraz strach.

Wsparcie od darczyńców indywidualnych przeznaczamy na bezpośrednią pomoc ofiarom wojny, w postaci:

– specjalistycznych badań lekarskich oraz zabiegów

– specjalistycznego sprzętu medycznego, min. aparaty słuchowe, protezy, okulary korekcyjne

– rehabilitacji

– w szczególnych przypadkach innych form wsparcia finansowego

 

Wesprzyj ofiary wojny w Iraku za pomocą PayPal:

 

 

Wyślij twoje wsparcie w formie tradycyjnego przelewu:

Nasze dane:

Adresat: OZ STEP-IN

Numer IBAN: SK58 8330 0000 0028 0123 7605

Kod SWIFT: FIOZSKBAXXX

 

Dziękujemy!

 

Prosimy o Twoje wsparcie - kliknij w poniższy przycisk. 

Wszystkie otrzymane środki przekazujemy na bezpośrednią pomoc ofiarom wojny.